Reference

Níže uvádíme seznam některých našich klientů.

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Ústřední vojenská nemocnice, Praha
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
 • Fakultní nemocncie v Motole, Praha
 • Nemocncie na Homolce, Praha
 • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
 • Nemocnice Karlovy Vary
 • Nemocnice na Bulovce, Praha
 • Thomayerova nemocncie, Praha
 • Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
 • Masarykova nemocncie Ústí nad Labem
 • IKEM, Praha
 • Oblastní nemocnice Kladno
 • Nemocnice České Budějovice