PENTAX – HITACHI EUS

Vizualizace mediastenálních lézí a paraoesophageálních lymfatických uzlin je důležitá oblast diagnostiky. Ultrazvukové endoskopy Pentax společně s nejvýkonnějšími ultrazvukovými procesory Hitachi jsou ideální technologickou kombinací pro splnění i těch nějnáročnějších požadavků. Vynikající orientace je možná díky současnému zobrazení endoskopického a ultrazvukového obrazu. Doplnění o EUS FNA a EBUS TBNA představuje perfektní řešení pro přesný staging lymfatických uzlin.

Sonoelastografie Pentax

Sonoelastografie Pentax je jedinečná zobrazovací metoda, při které se zvukové vlny o nízké frekvenci a s malou amplitudou šíří interními orgány. Pomocí Dopplerovského zobrazení v reálném čase jsou výsledné vibrace převedeny na barevné vzory. Tyto vzory obsahují dříve nedosažitelné informace o relativní tuhosti podezřelých tkání.

Radiální ultrazvukový endoskop Pentax

Radiální EUS endoskop poskytuje věrný endoskopický obraz s vysokým rozlišením a přímým pohledem se zorným úhem 140°. Přístroj nabízí 360° panoramatický ultrazvukový obraz. Pokročilá digitální ultrazvuková technologie umožňuje volit z pěti pracovních frekvencí. Endoskop disponuje pracovním kanálem o průměru 2,4mm.

Lineární ultrazvukový endoskop Pentax

Nepřekonatelný lineární EUS endoskop Pentax poskytuje ultrazvukové zobrazení nejvyšší úrovně. Přístroj pracuje s frkevencemi 5-10 MHz, které tvoří kruhovou výseč o úhlu 120°. Přístroj disponuje pracovním kanálem o průměru 3,8mm, který je zakončen zdvihacím můstkem.